dinhchien

EURNZD - tăng tại vùng sóng 1 giờ

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mua ở vùng giá nhóm sóng 1 giờ (1, 2, 3...), từ sóng 4 đến 5
Nếu chạm fibo 120% có khả năng rớt về nhóm sóng 4 giờ (1), (2), (3)..