dinhchien

EURNZD - tăng tại vùng sóng 1 giờ

Giá lên
FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mua ở vùng giá nhóm sóng 1 giờ (1, 2, 3...), từ sóng 4 đến 5
Nếu chạm fibo 120% có khả năng rớt về nhóm sóng 4 giờ (1), (2), (3)..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.