Shin_ichimoku

EUR/NZD khả năng vẫn còn 1 sóng tăng tiếp tục theo Elliott wave

FX:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Ichimoku: kijun và mây phẳng cùng 1 vùng giá -> vùng giá cân bằng của h1 h4
Elliott wave: đã di chuyển xong ABC -> lên

Trường hợp phá xuống dưới 1.797 sóng sẽ di chuyển 5 sóng và mở rộng về vùng 1.788 - 1.780

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.