shinhanbank020103

MUA EURNZD 28.9.21

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
mô hình cái nêm .
giá đang chạm hỗ trợ
Kỳ vọng giá tạo ra mô hình Vai đầu vai ngược
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.