shinhanbank020103

MUA EURNZD 28.9.21

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
mô hình cái nêm .
giá đang chạm hỗ trợ
Kỳ vọng giá tạo ra mô hình Vai đầu vai ngược