drbin2211

EURNZD - Mua lên

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Mọi người chờ như trong hình mua lên