Justinlaibao

EURNZD - Canh buy

Giá lên
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
EURNZD canh buy lên như hình .