URIFX

EURNZD: Chờ pullback để sell tiếp

Giá xuống
OANDA:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Giá break out và tiếp tục hành trình bearish .