tradafx

Đợi xác nhận và cơ hội bán với EURNZD

Giá xuống
FOREXCOM:EURNZD   Euro /Đô la New Zealand
Khung thời gian 4 giờ.
Xu hướng tăng đã kết thúc khi giá phá vỡ Key level tại 1.65500.
Đợi giá hoàn thành retest và có confirm xác nhận xu hướng giảm rõ rãng thì có thể tìm cơ hội bán.
Mục tiêu lợi nhuận là vùng giá 1.63500 và 1.60500.
-------------------------------------------------------------------------
Chúc các bạn có một ngày giao dịch thật thuận lợi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.