UnknownUnicorn4548749

EURSEK Có những mã cho tiền cũng không dám sell

Giá lên
FX:EURSEK   Euro / Krona Thụy Điển
Hiện tại MN1 + W1 mã này đang uptrend,giai đoạn uptrend khó lâu rồi, hơn thế nữa còn tăng theo cách bền vững
D1 tuy cho dấu hiệu Price action giảm nhưng không được sell cho cặp này
H4 đang cho tín hiệu mô hình lá cờ, thường mô hình này phục vụ cho tiếp diễn xu hướng. Tuyệt đối ko sell kể cả phá thủng xuống dưới, chỉ đánh kèo buy thôi
  
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.