GKFXPrimeVN

EURSEK - xu hướng xuống chủ đạo

Giá xuống
FX:EURSEK   Euro / Krona Thụy Điển
Hiện tại, EUR đang yếu đi so với SEK vì sự trì trệ trong kinh tế và brexit. Mình dự đoán, cặp tỉ giá này sẽ còn đi xuống trong thời gian tới. Nếu sell, có thể chốt lời ở 10.22077, stop loss 10.34034.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.