khoahuynh

EURUSD có thể canh mua mặc dù lực giảm đang mạnh

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vùng mua vào hợp lý nằm tại buy zone như trên hình. Trường hợp lực giảm vẫn còn mạnh, canh mua tiếp tại khu vực buy zone 2. Mục tiêu là vùng tiếp theo như hình
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.