AlligatorFXTeam

EURUSD CHỜ TÍN HIỆU BREAK 1.1950/70

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ

- EURUSD đã có một đà tăng mạnh vào tuần trước sau khi giảm nhẹ vào tuần trước kia
- Vùng 1.18150 đã trở thành một hỗ trợ mới, và sự phản ứng giá tại thứ 5 và thứ 6 tuần trước đã chứng minh hỗ trợ này là đúng.
- Tuy nhiên nhìn về dài hạn, mốc 1.1950/70 đang là một kháng cự mạnh, và đó cũng chính là đỉnh của mô hình cờ.
- Chúng ta phải xem EURUSD sẽ phản ứng với khu vực 1,1950 như thế nào trước khi đưa ra quyết định giao dịch.
- Giá đóng cửa hàng ngày trên khu vực 1.1950 sẽ kích hoạt giá tăng tiếp theo với EURUSD
- Ý TƯỞNG GIAO DỊCH: THEO DÕI CƠ HỘI MUA KHI ĐÓNG CỬA TRÊN 1.1950/70.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.