VnRebates

EURUSD - TF lớn giá tiếp cận kháng cự với volume lớn

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Khung H2 giá tiếp cận kháng cự với volume lớn hơn so với đỉnh hình thành nên kháng cự đó. Đống thời dùng VP cho tường tăng giá hiện tại thấy giá đang phản ứng với VAH. Kì vọng một nhịp hồi về vùng POC

Đồng thời ở TF m30 giá trong vùng đi range thể hiện môi trường giá yếu (với nhịp test không đạt được cạnh trên của giá và giảm sau phản ứng POC). Vì vọng một nhịp giảm hồi về vùng range trước đó và xuất hiện test cung ở vùng VAH

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.