ThePhi-FX

EURUSD - SELL WITH INSIDEBAR

FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhận định cặp EURUSD:
1. Xu hướng giảm;
2. Giá chạm kháng cự quanh mức 1.16625, chạm EMA21 và hồi quy về Fibonacci 38.2;
3. Setup vào lệnh: Insidebar, có thể đặt sell stop dưới nến mẹ.
Kỳ vọng giá sẽ giảm.
Goodluck!
T.P.,

EURUSD forecast:
1. Downtrend;
2. EURUSD has retested to resistance around 1.16625, touched EMA 21 and retreated to fibonacci 38.2%;
3. Setup priceaction: Insidebar, sell stop with motherbar.
Expect to go down.
Goodluck!
T.P.,