dcdafn

SELL EU RR 1:5

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU ở khung H4 thể hiện xu hướng giảm.. M15 Đạt điều kiện Sell 1.09700 SL 1.09800 TP 1.09200...Waiting
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.