NguyenThang33

EurUsd - Short

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tiếp cận mức kháng cự của nó tại 1.1506 (100% & 61.8% Fibonacci extension , 50% Fibonacci retracement ) tại điểm này có thể giá sẽ đảo chiều hướng về mức hỗ trợ của nó tại 1.1363 (61.8% Fibonacci retracement , horizontal swing low support).
Stochastic (55, 5, 3) cũng đang tiếp cận mức kháng cự tại 96%.