FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hệ thống giao dịch BolingerBand + VMA3 của thầy KemVUIVE vô cùng tuyệt vời...chúng ta chỉ dự báo trong khả năng có thể dựa trên các cơ sở chỉ báo này đưa ra... có kế hoách vào lệnh rõ ràng ..SL TP hợp lý... việc còn lại để ông Market quyết định !!! p sẽ thấy công việc Trading thật nhẹ nhàng và thú vị.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.