AZINVEX_SIGNAL

PHÂN TÍCH EURUSD THEO SÓNG ELLIOTT 29/03/2019

Giá xuống
AZINVEX_SIGNAL Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chờ đợi tới vùng đỏ để Sell bắt sóng 3
Bình luận:
Bộ mô hình giá khiến niềm tin tăng lên cản trên khá cao
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.