VuTienTurtleTrader

EURUSD đợi 1 cú phá vỡ giả

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đang tiếp cận lại vùng hỗ trợ quan trọng.
Chờ đợi 1 cú phá vỡ giả xuống dưới để tìm setup mua với tỉ lệ RR tốt!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.