Elio_Le_111199

EURUSD kỳ vọng tiếp tục giữ xu hướng tăng vượt đỉnh cũ 1.15000

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD đã hoàn tất lần pull back gần nhất về mốc 1.12300 ngày hôm qua 10/6/2020 (Fibo 23.6 tính từ đáy 1.08684 - đỉnh 1.13844), và kỳ vọng sẽ vượt đỉnh cũ 1.15000

Các nhà đầu tư có xu hướng mua bắt đáy tại vùng 1.12300 - 1.12400 và đưa EURUSD về lại đỉnh ngày cũ ở mốc 1.13700. Trong bối cảnh Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Hoa Kỳ (NBER) chính thức thông báo nền kinh tế Hoa Kỳ đã rơi vào suy thoái kinh tế với sự sụp đổ diễn ra trên thị trường lao động và hoạt động sản xuất ở quy mô chưa từng có vào ngày 8/6/2020, việc đồng USD suy yếu là hiển nhiên theo diễn biến của DXY, do đó EURUSD được hưởng lợi và tiếp tục xu hướng tăng.

Xu hướng tăng được kỳ vọng tiếp tục khi trendline vẫn được giữ vững, nhưng để đảm bảo được tỷ lệ RRR phù hợp, chúng tôi kỳ vọng ở việc mua ở nhịp test lại (buy on dip).


Chúng tôi kỳ vọng Buy tại 1.13250

⛔️Stop: 1.12850 (Fibo Retracement 38.2)
🎯Target1: 1.14388 (Fibo Ext 38.2)
🎯Target2: 1.4994 (Fibo Ext 50 + Đỉnh cũ)

🔥🔥 𝐊𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐢𝐮̛̃𝐚 𝐭𝐨̂𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐥𝐚̀ 𝟏 𝐜𝐮́ 𝐜𝐥𝐢𝐜𝐤 𝐜𝐡𝐮𝐨̣̂𝐭:

⭐⭐⭐ 𝗧𝗘𝗟𝗘𝗚𝗥𝗔𝗠: t.me/ElioLe2222
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.