VFx-Fund

EURUSD XU HƯỚNG TIẾP TỤC TĂNG

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
- EURUSD Cả khung D1 & H4 đang có dấu hiệu kênh tăng giá mạnh
- Thứ 6 này EUR sẽ có tin PMI của Pháp & Đức, mn lưu ý khi giao dịch cặp EUR

-Happy Trading-
*Lưu ý: Mọi phân tích dựa trên quan điểm cá nhân, không khuyến nghị vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.