maivanhai

EU canh sell

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tuần vừa rồi đánh dấu sự hồi lên của giá, hiện tại đang trong vùng ngắm. Tuần tới chờ dấu hiệu đi xuống của giá để vào lệnh và mục tiêu có thể về đáy trước đó trên H4
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.