hoangvuanh7693

Đợi mua lên

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vùng hỗ trợ có rất nhiều set up price action tăng giá đẹp, mọi người kiên nhẫn đợi mua lên ở vùng giá này nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.