hoangvuanh7693

Đợi mua lên

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Vùng hỗ trợ có rất nhiều set up price action tăng giá đẹp, mọi người kiên nhẫn đợi mua lên ở vùng giá này nhé