PhuongForex

Nhà đầu tư dài hạn vs ngắn hạn (đầu cơ.)

Đào tạo
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Nhà đầu tư dài hạn vs ngắn hạn (đầu cơ.)
Một bên quản trị rủi ro, còn một bên chỉ tập trung theo đuổi lợi nhuận bất chấp mức độ mạo hiểm.

Người có kinh nghiệm thì né xa những thứ biến động, còn người nóng vội thì hám cổ phiếu biến động cao vì nó mang lại cảm giác mạnh.
Người đã từng trải có tầm nhìn dài hạn, ít nhất vài năm. Người mới vô muốn lời trong tháng này.
Người nếm mùi chu kỳ biến động mạnh của thị trường sẽ né xa đòn bẩy. Còn mới vô coi đó là thành công.
Người theo dài hạn và ổn định chỉ coi chứng khoán là công cụ để gia tăng tài sản hơn lãi suất ngân hàng. Người trẻ thì muốn làm giàu từ nó.
Người am hiểu sẽ theo đuổi lợi nhuận trên trung bình tầm 15–20% mỗi năm. Còn người dại cho rằng “20% mỗi tháng là bình thường.”
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.