Le_Thanh_Tung

Sell EURUSD

Giá xuống
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Hiện tại giá đang nằm trong xu hướng giảm ngắn và xuất hiện tín hiệu pinbar giảm giá.
=> Sell RR =1:2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.