NgocHaiPearlie

EURUSD - Yield spread đang giảm >>> EU khả năng breakout

Giá xuống
NgocHaiPearlie Cập nhật   
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chênh lệch lợi tức trái phiếu Đức-Mỹ đang giảm theo dạng mô hình flag tiếp diễn. Có thể sẽ đóng vai trò lead cặp tiền EU giảm theo trong vài ngày tới.
PTCB vẫn cho thấy đồng EUR yếu, dự kiến biên độ sideway cặp tiền này sẽ còn kéo dài thêm 1-2 tuần nữa.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.