FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chỉ xác nhận hồi phục nhẹ chart 4h.
Sẽ có đợt lao dốc khá mạnh nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.