tranhoang2th

Eurusd thời điểm buy đã tới.

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
D cho thấy động lực tăng mạnh
H1 giá phá qua khỏi trendline
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.