OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
a em chú ý theo dõi update của mình nhé .chờ xác nhận mới đưa ra lệnh nha.bởi vì đây là vùng nhậy cảm
Chúc anh em thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.