SuperForex

“Bò tót” đang trở lại

Giá lên
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sau khi hoàn thành điều chỉnh thị trường, chúng tôi quan sát thấy một hình ảnh "Đầu và vai" đảo ngược trên biểu đồ 4 giờ. Vì vẫn chưa đến cuối cùng, chúng ta có thể nhập vào các vị trí dài hạn. Các chỉ số MACD và Stochastic khẳng định xu hướng đi lên. Vì vậy, Chốt Lời sẽ được đặt ở mức 1.2360 và Dừng Lỗ sẽ được đặt dưới mức 1.23. Hôm nay, chỉ số giá sản xuất tháng 3 sẽ được công bố. Tốt hơn là chúng ta không nên nhập vào thị trường trước khi thông tin được công bố.


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.