VuDucThanhLong

EUR/USD những ngày cuối tháng 8 và đầu tháng 9

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Với sức mạnh cơ bắp kiểu Mỹ, có vẻ càng ngày đồng EUR càng lép vế
Và xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục vào những ngày cuối tháng 8
Cụ thể nhịp tăng hiệu chỉnh hiện tại sẽ kết thúc tại 1.14621 sau đó tiếp tục nối tiếng con sóng giảm trước đó
Và về đến 1.11863 khoảng ngày 30 cuối tháng
Đầu tháng sau sẽ có 1 chút xanh lá hơn cho cặp EUR/USD tuy nhiên đó cũng chỉ là 1 sóng tăng hiệu chỉnh nhỏ trước khi đi sóng giảm cuối cùng về 1.11003
Tất cả những diễn biến này sẽ xảy ra trong khoảng từ ngày 19/8 đến 16/9
Chắc chắn sẽ có những sai số nhưng mình tin xu hướng cơ bản là đúng

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.