WYS_Trading

EURUSD trở nên suy yếu

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR/USD giảm xuống 1,0700 khi đồng Euro suy yếu trong bối cảnh bất ổn về cuộc bầu cử ở Pháp.

Các nhà hoạch định chính sách của ECB nhận thấy con đường lạm phát gập ghềnh hướng tới mục tiêu 2%.

Việc Fed duy trì quan điểm diều hâu sẽ bù đắp cho tác động từ dữ liệu lạm phát yếu của Mỹ.

Mức hỗ trợ tiếp theo của EURUSD ở quanh vùng 1.066. các nhà giao dịch có thể chú ý để thực hiện tín hiệu BUY.

Mức kháng cự chính là điêmr 1.072 nơi mà cặp tiền phá qua mức hỗ trợ mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.