NgocHaiPearlie

EURUSD - Xu hướng đang giảm như dự báo.

Giá xuống
FX_IDC:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá đang giảm mạnh về mức hỗ trợ đáy cũ 1.1186
Dự kiến sẽ giảm về vùng hỗ trợ 1.109 trong tuần này.
Chiến lược dài hạn vẫn sell EUR. Mua đồng USD.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.