Sinvestvn

Chiến lược SELL ngắn hạn EURUSD

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
1. Trong ngắn hạn, EURUSD có thể tăng lên vùng 1.1300.

2. Tại đây nếu xuất hiện tín hiệu đảo chiều có thể SELL ngắn về vùng 1.1211.

3. Nếu giá giảm về vùng đáy quanh 1.1111 thì chờ xác nhận nến D1 đảo chiều để BUY dài hạn.
Mục tiêu dài hạn. 1.1800.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.