minhvutnt

GBPUSD - Vai đầu vai

Giá lên
minhvutnt Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Buy NOW 1.16093
▼SL 1.15573
▲TP 1.17475
Bình luận:
Nhầm EURUSD
Giao dịch được đóng thủ công:
CLOSE NOW
EURUSD 90PIP
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.