VFx-Fund

Buy EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá hình thành mô hình vdv khung D1, có thể canh mua luôn giá hiện tại hoặc chờ giá test lại vùng trend giảm để mua lên.
Buy EUR/USD
- Ep: 1.2173
- Ep2: Buylimit: 1.21050
- Sl: 1.2010 (170 - 140 pip)
- Tp1: 1.2250
- Tp2: 1.2300
- Tp3: 1.2400
**Lưu ý: Giao dịch Fx luôn kèm rủi ro, khuyến nghị mọi giao dịch tuân thủ Sl đầy đủ.
#Happy_Trading
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.