VFx-Fund

Buy EUR/USD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Giá hình thành mô hình vdv khung D1, có thể canh mua luôn giá hiện tại hoặc chờ giá test lại vùng trend giảm để mua lên.
Buy EUR/USD
- Ep: 1.2173
- Ep2: Buylimit: 1.21050
- Sl: 1.2010 (170 - 140 pip)
- Tp1: 1.2250
- Tp2: 1.2300
- Tp3: 1.2400
**Lưu ý: Giao dịch Fx luôn kèm rủi ro, khuyến nghị mọi giao dịch tuân thủ Sl đầy đủ.
#Happy_Trading

Bình luận