tranbaotrung01

Waiting for confirmation to go Long

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EU đã bước vào sóng AB.chúng ta đợi buy EU theo sóng điều chính BC