yinfire

Tìm hiểu về cách tính Max Daily Loss và Max Loss trên FTMO - P1

Đào tạo
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tìm hiểu về cách tính Max Daily Loss và Max Loss trên FTMO - P1: Lệnh Intraday

1. Giả sử mình đang có TK Challenge 10k với Max Daily Loss -500 và Max Loss là -1000. Giờ mình sẽ giao dịch cặp EURUSD , setup buy này được thiết lập với SL -15 pips, TP +30 píp, Vol giao dịch 1 lot.


2. Lệnh này mình đã TP, tài khoản của mình đang dương, biểu đồ trạng thái tài khoản cũng đang dương và không hề ghi nhận biểu đồ âm. Nhưng thực tế Account Metrix sẽ show các thông tin như sau:

  • Minimum trading days: 1
    Max Daily Loss: -82$
    Max Loss: -82$
    Profit Target: 1.300$


3. Tại sao có tình trạng âm ở phần Max Daily Loss và Max Loss trong khi tài khoản kết thúc giao dịch dương?

Nên nhớ rằng mọi giao dịch không chính thức tính là bạn thắng hoặc thua khi bạn chốt giao dịch (đóng lệnh) mà hệ thống sẽ ghi nhận dựa trên “trạng thái thực tại của tài khoản có lệnh đang chạy” (Equity Balance).


4.Ngày 8/10, vào thời điểm 11h, giá khớp lệnh, sau đó khoảng 12 giờ, giá ghi nhận đang ở trạng thái -8,2 pips. Như vậy thông tin tài khoản lúc này (trên MT5) sẽ hiển thị như sau:
Balance: 10.000$
Equity: 9.918$
Lệnh EU đang ở trạng thái -82$

Và trên hệ thống của FTMO sẽ ghi nhận như ở mục note 2. Chỉ khi lệnh tiếp tục thẳng tiến đến điểm Take Profit của lệnh này thì Profit target sẽ hiển thị 1.300$ (Bao gồm balance ban đầu + profit vừa có của lệnh buy EU này).
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.