NguyenThang33

Phân tích Eur/Usd - Khung H4 - Xu hướng LONG

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Phân tích dựa trên EMA 20, EMA 50, giá có xu hướng sẽ tăng trong ngắn hạn. Mức target trên khung H4 sẽ là: TP- 1.17950 và SL - 1.17550

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.