photrading

SELL EU M15

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
hello Traders,
Ae đã có view cho EU tối nay chưa?
Sau khi ra tin, EU đã quay đầu đi xuống
tạo choch sell xuống trên M15
Kèo Sell EU :
Entry : 1.0733
SL : 1.0741
TP : 1.0688
Happy trading!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.