khoaphp

Sell EUR/USD ngắn hạn

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Sell EUR/USD ngắn hạn.