MyFriendFun

EUR/USD Xu hướng tăng

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Xu hướng đầu tuần EU xuống điều chỉnh trước khi đà tăng tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.