quocdunginvest

EUR/USD hình thành cờ tăng giá

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Biểu đồ h1 cho thấy cặp EUR / USD đã phục hồi vào tuần trước và tăng lên 1.1805. Sự nhảy vọt này xảy ra sau khi dữ liệu về niềm tin người tiêu dùng tương đối yếu của Mỹ. Tuy nhiên, đây là vùng giá hồi quy chạm tới fibo 0.5. Kể từ đó, nó đã giảm liên tục và nằm giữa fibo 0.236 và 0.382. Đồng thời, nó cũng đang hình thành mô hình cơ tăng, do đó, nó có thể tăng cao hơn lên fibo 0.618 khi breakout lên khỏi mô hình lá cờ vùng 1.1830.

Chiến lược tham khảo
chờ EU breakout lên trên thì Buy hoặc chờ buy từ vùng 1.1747

Kênh tín hiệu telegram: t.me/ktforexsignals
Homepage: kienthucforex.info
Danh sách sàn forex uy tín: kienthucforex.info/top-san-forex-uy-tin-va-tot-nhat-o-viet-nam/
Top Forex Brokers: sanforex.com
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.