tantuong1803

EURUSD mở lệnh Sell sau 1 đợt tăng mạnh

tantuong1803 Cập nhật   
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD mặc dù đà tăng đang mạnh nhưng đã chạm điểm Kháng cự đổi xu hướng.
mở vị thế ( nhỏ ) short trước khi chính thức test lại tạo mô hình VCP.
Entry 1.138xx
Sl 1,13930
TP1 : 1.1346 ( 1/3.6 )
TP2 : 1.1321 (1/6.6 )
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.