NguyenThang33

Phân tích Eur/Usd - Long

Giá lên
BITSTAMP:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Mô hình sóng Elliot Ngày đã được hoàn thành. Sóng nhỏ hơn (H4) đảo chiều với mô hình vai đầu vai. Và còn nhiều xác nhận mô hình khác nữa minh chứng cho việc giá sẽ lên trong thời gian tới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.