khoaphp

Sell EUR/USD scalping 40 pip

Giá xuống
FOREXCOM:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EUR đang yếu, USD sẽ tăng mạnh vào phiên Mỹ.
Sell EUR/xxx, Buy xxx/EUR.
Ưu tiên sell EUR/USD.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.