BeDueCoDoc

Chiến lược của Bê Đuê Cô Độc

OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Chart đã vẽ, cứ thế mà chiến!! Cân nhắc KHỐI LƯỢNG khi vào lệnh!!