GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD phục hồi sau khi có những phiên giảm liên tiếp

Canh buy khi retest về vùng giá 1.1310
mục tiêu 1.1400

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.