GKFXPrimeVN

Chiến lược cặp EURUSD

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Cặp EURUSD phục hồi sau khi có những phiên giảm liên tiếp

Canh buy khi retest về vùng giá 1.1310
mục tiêu 1.1400

Đây là quan điểm cá nhân, nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi vào lệnh