ThoaForex

EURUSD ÁP lực giảm toàn tập.

FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
EURUSD H4 giá đang có điều chỉnh về Trend áp lực giảm tại vùng 1.1103 - 1.1111 . chúng tôi khuyến nghị lên chờ Bán tại các vùng giá đó khi có tín hiệu giảm với mục tiêu về 1.1068 - 1.1000 Sl 1.1170

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.