Kgold_io

EURUSD, Chart 4H Trend Giảm Mạnh Mẽ

Giá xuống
FX:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Trend giảm sẽ di chuyển đến vùng kháng cự dưới (Line đỏ), khả năng cao là phá kháng cự !! Có thể giữ lệnh lâu hơn.

Website : kgold.io
Telegram : t.me/kgoldchannel
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.