D-Kimochi

26.07.22 EURUSD BIÊN ĐỘ ĐI NGANG MỚI CỦA GIÁ

Giá lên
OANDA:EURUSD   Euro / Đô la Mỹ
Tỷ giá EURUSD xác nhận biên độ đi ngang mới với vùng kháng cự là 1.02494 và hỗ trợ là 1.02269. Cấu trúc hiện tại của thị trường đang báo hiệu một xu hướng tăng giá với đỉnh đáy tăng dần.

Với cấu trúc hiện tại chúng ta ưu tiên cho những chiến lược LONG với EURUSD .

Vùng giá mua tiềm năng sẽ là vùng hỗ trợ phía dưới tại mức giá 1.02269.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.